Image 1 of 1
CHN-2514.jpg
Suzhou, Jiangsu, China.  Modern Apartment Buildings.