Image 1 of 1
_CHI3975.jpg
Guizhou Province, China.  Bonsai Garden, Yellow Fruit Tree (Huangguoshu) Waterfall Scenic Area.